Vil Macau overleve den globale oppvarmingen?

Ifølge forskning kan det se dårlig ut for både Hong Kong og Macau, om den globale oppvarmingen får fortsette.

I 2015 presenterte en gjeng med kinesiske forskere sine resultater i Historical Change and Future Scenarios of Sea Level Rise in Macau and Adjacent Waters, hvor fokus selvfølgelig var på Macau, som jobber hardt med å bygge seg selv opp etter de ble fri fra Portugal. Ifølge denne forskningsrapporten så vil havet heve seg 1.2 meter, og det vil være katastrofalt for Macau, som er et relativt flatt område. Dette vil blant annet føre til at Macau og Hong Kong, samt områder rundt, er veldig sårbare om det skulle komme en form for tsunami eller tyfoner.

Fordelen med denne forskningen er at den ikke bare presenterer et dommedagsscenario. Den gir også mulige løsninger til hvordan man skal unngå det. Ved at store nasjoner som Kina og USA, og selvfølgelig resten av verden, senker nivået av karbonutslipp, kan det hele unngås. Hvis vi fortsetter som vi har gjort til nå, så vil Hong Kong og Macau rammes av store flommer innen slutten av århundret. Men med menn som Donald Trump ved makten, er det nok dette scenarioet som blir en realitet, ettersom han blant annet har valgt å tre ut av Paris-avtalen og ikke har noen tro på den globale oppvarmingen. Så hva kan Macau og Hong Kong gjøre?

Forberedelse er nøkkelen til overlevelse

Macau har en befolkning på omtrent 650 000 som bor på ca 30 kvadratkilometer, med andre ord er det mye mennesker på et veldig lite område, og området er flatt. Det kan bli katastrofalt om det skulle komme flom eller tsunami som slår innover Macau. Hong Kong har noen fjell og muligheter for befolkningen til å søke opp i høyden, men dette har ikke Macau, med unntak av noen høye hotell som det ikke en gang er sikkert vil klare seg i en tsunami.

Et problem for Macau, er at byen er avhengig av turisme og gambling for å klare seg. Men hvem vil reise til et sted som risikerer å bli tatt av tsunami helt uten videre? Det handler om å forberede seg, også for Macau. Macau er relativt ungt, og det er de siste 20 årene satt inn en stor sjarmoffensiv for å gjøre Macau attraktivt for turister både fra Kina og andre land i Asia, men også vestlige turister som selvfølgelig kan legge igjen godt med penger på spilleautomater, shopping, gode måltider, kulturelle opplevelser og hoteller, i følge CasinoKongen.co.

Sikkerhet for befolkning og turister

Macau må satse på å bygge opp en infrastruktur som kan tåle en tsunami eller en flom, og det bør være gode muligheter for å komme seg over til fastlandet. Men for at 650 000 mennesker, pluss kanskje 100 000 turister, skal komme seg over til fastlandet må det være mange alternativer, og det må være gode varslingssystemer på plass. Det nytter lite at det kommer til punktet der fuglene trekker unna, vannet trekker seg tilbake på stranda, stillheten kommer og man da vet at tsunamien kommer innen kort tid. 650 000 mennesker kommer seg ikke over i trygghet på fastlandet på så kort tid.

Det må hele tiden jobbes med målinger og finne verktøy som kan forutse tsunamier og flom, slik at befolkningen og turister kan komme seg i trygghet fort, og da helst før tsunamien kommer. Dette betyr ikke bare trygghet for de som bor på Macau, det betyr også trygghet for de turister som kommer til Macau. Og føler turistene seg relativt trygge, så kommer de uansett om det er fare for tsunami eller flom.

Privacy Policy