Slik velger du en varmepumpe: Kjøpsguide

Når du går til innkjøp av en varmepumpe er det flere forhold som må tas hensyn til. Hva slags type varmepumpe egner seg best til å regulere temperaturen? Hvor mye er det verdt å betale for en varmepumpe? Hvor effektiv er den?

Ved siden av disse punktene er det også viktig å være kritisk ved valg av produkt og leverandør. Ikke alle varmepumper er godkjent til å motta Enovatilskudd, og du kan spare store beløp ved å velge riktig. Dessuten er det ikke nødvendigvis slik at alle husstander har likt strømbehov. Et nyttig første steg for å velge riktig varmepumpe er derfor å først beregne hvor stort strømforbruk en har. Ut fra dette kan vi beregne hvor stor andel av strømbruken som går til oppvarming, og dermed hvor stort ditt sparepotensiale er.

Hos ENØK Norge tilbyr vi hjelp og veiledning med å velge riktig pumpe. Alle våre varmepumper er Enova-godkjente, og kommer i ulike priskategorier, alt etter som oppvarmingsbehov.

Kom innom i dag for en uforpliktende samtale med en av våre eksperter!

Ulike typer varmepumpe for ulike behov

Heldigvis er det ikke nødvendigvis slik at det alltid lønner seg å kjøpe den dyreste varmepumpen. Første steg til å regne ut hvor mye en bør bruke på en varmepumpe er å regne ut hvor stor andel av strømmen du bruker som går med til oppvarming. Med utgangspunkt i ditt totale strømforbruk over et år (denne informasjonen kan du få av strømleverandøren din) kan du beregne at rundt 55% brukes til oppvarming. Merk at denne andelen går drastisk ned dersom du fyrer med ved.

Når du, enten på egen hånd eller i samtale med oss, har kommet fram til netto oppvarmingsbehov, kan vi se på sparepotensialet ved valg av varmepumpe. Hvordan huset ser ut innvendig har stor betydning for varmedistribusjon. Antall etasjer vil avgjøre om det er nødvendig å installere mer enn en varmepumpe, eller å bruke to innvendige deler og en utvendig del.

Pris varierer fra varmepumpe til varmepumpe, og før du går til innkjøp av dette produktet må du bestemme deg for hvilken type som passer best til deg og dine behov. For øyeblikket finnes det flere ulike typer pumper på markedet, alle med hver sine fordeler, avhengig av hvilken type bolig og hva slags klimaforhold det er snakk om. Hvor i landet du bor kan derfor bety ganske mye for hva slags varmepumpe du bør velge.

Her er en kort innføring i noen de ulike typene av varmepumper som vi i ENØK Norge tilbyr. Om du har problemer med å velge kan en av våre dyktige fagfolk gjøre sin vurdering hjemme hos deg.

Luft-til-luft-varmepumpe:

Dette er den vanligste formen for varmepumpe, og 60% av de installerte pumpene i Norge i dag faller inn under denne kategorien. Dette er den rimeligste pumpen som finnes på markedet, og for de aller fleste eneboliger og rekkehus vil denne være den mest lønnsomme typen.

Ulempen ved å bruke uteluften som energikilde er at varmeproduksjonen faller når det blir kaldt ute. Likevel er teknologien i dag bra nok til at denne pumpen gir varme helt ned i 10 minusgrader. Denne pumpen passer dermed best for deg som bor i områder med et mildt vinterklima.

Vann-til-vann-varmepumpe (bergvarmepumpe)

Denne pumpen henter varme fra berggrunnen, og er en av de dyreste varmepumpene på markedet. Likevel har den en svært lang levetid, og viser seg å være mer lønnsom enn luft-til-luft-varmepumper ved kaldt vinterklima, hvor varmebehovet er størst.

Avtrekksvarmepumpe

En avtrekksvarmepumpe gjenvinner energien fra avtrekksluften og kan brukes til å varme opp tappevann. Denne typen pumpe egner seg til godt isolerte boliger med lite varmetap og et stort energibehov for varmtvann.

Privacy Policy