Konsekvenser av klimaendringene for Afrika

Endringer i klima medfører store utfordringer for områder som helse, økonomi, matproduksjon og sikkerhet, samt for biodiversitet og økosystemer. Hvor alvorlige konsekvensene blir er i stor grad avhengig av hvor godt utrustet samfunnet er til å takle endringene.

Afrika er i høyeste grad sårbar overfor menneskeskapte klimaendringer. Mens noen afrikanske land har opplevd en rask økonomisk vekst de siste 50 årene, er det ikke til å stikke under en stol at svært mange andre land lider av ustabil økonomi og mye fattighet. Fattige mennesker rammes alltid hardest, og klimaendringer kan både forverre fattigdommen og begrense tilgangen på mat.

Afrika har dessuten rundt 20% av alle kjente planter, pattedyr og fugler, samt rundt 15% av verdens amfibier og reptiler. Her finner vi viktige økosystemer som savanner, tropisk skog, korallrev, våtmarker og fjell.

Klimaendringer i Afrika er derfor både et humanitært, økonomisk og økologisk problem, som byr på ulike utfordringer for ulike land. Mens vi allerede ser hvor sårbare de afrikanske samfunnene og økosystemene er i møte med hetebølger, flom, tørke, sykloner og skogbranner, kan vi forvente oss at de kommende klimaendringene medfører enda mer alvorlige konsekvenser.

Forventede klimaendringer i Afrika

Globale klimaendringer kan gi store utfall i Afrika, og føre til en nedadgående spiral der temperaturøkningen og biomangfoldet påvirker hverandre i negativ grad. Mens vi allerede kan observere noen konsekvenser av menneskeskapte klimaendringer, er de mest alvorlige endringene ennå i vente. Her er noe av det vi kan forvente å se av konsekvenser i Afrika.

  1. Mer flom og tørke. Flom er det mest utbredte katastrofeværet i Nord-Afrika, den nest vanligste i Øst-, Sør- og Sentral-Afrika. I Vest-Afrika er dette det tredje mest vanlige ekstremværet. Tørke, derimot, rammer særlig i Øst-Afrika, og har store konsekvenser for både vanntilgang og matproduksjon. Også det ørkenpregede Nord-Afrika er særlig sårbar for forlengede tørkeperioder.
  2. Mindre tilgang til vann og dårligere vannkvalitet. Med mer flom og tørke, endringer i fordelingen av regnfall, uttørkede elver og smeltende isbreer, kan vann bli en mangelvare i stadig flere afrikanske land. Land som Ghana, som er avhengig av vannkraft fra Akosombodemninngen, kan oppleve en stor belastning på økonomien som følge av dette. Ørkenland som Mali er avhengig av elva Niger for mat, vann og transport. Store delen av elva risikerer nå enorme ødeleggelser på grunn av forurensning.
  3. Jordbruk og matproduksjon i faresone. Tørke, flom og hetebølger fører til en reduksjon i avlingsutbytte og feproduksjon. Den internasjonale veldedighetsorganisasjonen Oxfam estimerer at 12 millioner mennesker i Etiopia, Kenya og Somalia har akutt behov for mat. Med rekordlavt regnfall i 2010/2011 var dette kontinentets tørreste år siden 1950/51.
  4. Mens tørke og ekstrem varme kan ha en negative konsekvenser for luftveissykdommer, kan dårlig jordbruk medføre sult og ernæringssykdommer. Vi kan forvente en økning vektorspredde sykdommer som malaria og dengue-feber. Helsekonsekvensene kommer til å bli særlig alvorlig i de fattigste landene, hvor det er minimalt med ressurser for å behandle dem og forhindre smitte.
  5. Flere hjemløse. Økt flom og tørke både har og kommer til å føre til ødeleggelsen av mange hjem, hospitser og hele landsbyer på kryss og tvers av Afrika. Kamp for ressurser som vann og mat kan være med på å forverre dette, og vi kan forvente å se flere migranter både innad i Afrika og fra Afrika til Europa.
  6. Innvirkning på sårbare mennesker. Kvinner, barn og eldre er mer sårbar for klimaendringer. Vannmangel er en særlig byrde for afrikanske kvinner, som må gå i timesvis for å få tak i rent og trygt vann. Kvinner risikerer i høyere grad å bli infisert av malaria, mens eldre i større grad risikerer å dø på grunn av tørke, hetebølger og brann. Barn dør ofte av sult, feilernæring eller diare.
Privacy Policy