Hva er ENØK?

ENØK er en forkortelse av energiøkonomisering, et samlebegrep for bedre utnyttelse av energi hos sluttbrukere. Tradisjonelt sett benytter vi uttrykket når vi snakker om hvilke sparetiltak en kan benytte seg av for å tilrettelegge for effektiv energibruk i et hjem. Dette kan både handle om å redusere energiforbruket og å erstatte bruk av ikke-fornybare former for energi (som petroleum) med nye og miljøvennlige energiformer.

ENØK i praksis

Mange forbinder gjerne ENØK med en negativ utvikling tilbake til en mindre utviklet tid, hvor man må gå med lue og ullsokker inne og gjeninnføre bruk av stearinlys. Heldigvis gir ikke dette et særlig realistisk bilde over den voldsomme teknologiske utviklingen på forbrukerprodukter som har funnet sted de siste tiårene.

Med dagens gode utvalg av miljøvennlige og energibesparende produkter skal det å benytte seg av ENØK ikke gå på bekostning av komfort. Selv om ENØK-varer, som varmepumper og sparedusjer, i utgangspunktet kan virke som mer kostbare løsninger enn de billigste variantene, vil det med tid lønne seg å velge disse produktene. Som vi alle vet er energi kostbart for forbrukeren. Ved investering i ENØK-produkter reduseres energiforbruket per husstand, og dermed også strømregningen, betraktelig.

Ved siden av å gå til innskaffelse av ENØK-produkter finnes det en rekke tiltak en kan gjøre for å leve på en energibesparende måte. Ved å ikke la lys stå på i tomme rom eller sørge for at varmtvannsberederen ikke står på mer enn 65 grader, sløser man mindre og sparer raskt mangfoldige kilowattimer per år. En overgang til produkter med lavere energiforbruk vin være med på spare mer i både strøm og penger, uten å kreve mye av forbrukeren.

ENØK er altså hverken et nyluddittisk påfunn eller en luksuriøs ordning som kun er tilgjengelig for eliten. Det er rett og slett bare noe som enhver økonomisk forbruker bør benytte seg av. For som vi alle vet – penger spart er penger tjent!

Hvorfor velge ENØK?

Det finnes mange gode grunner til å bytte om til en livsstil basert på ENØK-prinsipper. Først og fremst har vi det rent økonomiske argumentet som enhver forbruker vil kjenne seg igjen i. Bruker man mindre strøm sparer man også penger, og en bærekraftig livsstil vil særlig lønne seg på lang sikt.

Ved siden av å spare penger for forbrukeren er det også hensiktsmessig å bruke mindre energi (eller bedre energikilder) av miljømessige hensyn. Både i Norge og globalt sett er et høyt energiforbruk en trussel for miljøet. Og selv om mesteparten (60%) av energien til norske forbrukere kommer av vannkraft, som er en fornybar kilde, vil en omlegging til en mer energibevisst livsstil bidra til å redusere negative miljøkonsekvenser.

Norge er et land med mye nedbør og god tilgang til vannkraft. Derfor går vi som regel i energioverskudd. Store deler av verden går ikke i pluss når det kommer til energi, og dermed har vi et marked for kjøp og salg. Ved at nordmenn bruker mindre energi er mer av Norges fornybare og miljøvennlige energi tilgjengelig på det globale markedet. Slik kan norske forbrukere være med på å vippe energiforbruket på verdensbasis over på den grønn siden.

Et annet punkt hvor en ENØK-livsstil kan være med på å bidra til en positiv miljøutvikling er ved å redusere etterspørselen etter produkter som både er kostbare og energikrevende å produsere. Ved å kjøpe brukte varer, eller produkter som varer lengre, sender du som forbruker et økonomisk signal om at du ikke støtter et miljøskadelig overforbruk.

Å velge ENØK er altså det samme som å gi din stemme til en bærekraftig utvikling – samtidig som at du som forbruker tar et solid økonomisk valg.

Privacy Policy